I samarbete med Checkproof

CheckProof är det optimala verktyget för att digitalisera ditt arbete med förebyggande underhåll, kvalitet samt hälsa & säkerhet.

Kontakta oss Mer info

Skapad med kunden i fokus

Ett digitaltverktyg för din verksamhet

Digitaltverktyg för ökad lönsamhet

Använd appen för:

  • Alla typer av egenkontroller och tillsynskontroller
  • Skyddsronder, riskbedömningar m.m.
  • Vätskepåfyllnad och tankningar för all typ av utrustning
  • Avvikelsehantering Incidentrapportering som tillbud, olycksfall, riskobservationer m.m.

I appen finns också ett offline-läge som möjliggör inrapportering där det normalt sett inte finns någon täckning eller trådlöst nätverk.

Mer om Checkproof

Intresserad av att veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur Checkproof kan hjälpa din verksamhet.

Kontakta oss